Vertrouwen

Blockchain is een verzamelnaam voor de onderliggende technologie van Bitcoin (en andere crypto currencies). Deze technologie maakt het mogelijk om op een betrouwbare wijze een digitale waarde over te maken via het internet. In het geval van Bitcoin is deze waarde een digitale munt die op een crypto currency exchange omgewisseld kan worden naar Euro’s of ander fiatgeld.

De blockchain zorgt ervoor dat er overeenstemming (consensus) is in het Bitcoin netwerk over de uitgevoerde transacties. Met name is er overeenstemming over het feit dat de verzender daadwerkelijk eigenaar is van de Bitcoins en dezelfde Bitcoins niet al eerder zijn uitgegeven (“double-spend”). Deze overeenstemming maakt het mogelijk om digitaal waarde uit te wisselen op het internet met partijen zonder dat deze elkaar hoeven te vertrouwen.

De transacties worden vervolgens vastgelegd in de Bitcoin blockchain en zijn vervolgens niet meer aan te passen maar voor iedereen zichtbaar. Er is geen derde partij zoals een accountants of een bank nodig deze transacties te vertrouwen en vast te leggen. De transacties zijn anoniem: Alleen de Bitcoin accountnummers zijn zichtbaar, niet de namen van de eigenaar van die accounts.

 Bitcoin toepassingen

Doordat Bitcoin een digitale munt is kan je een aantal voorwaarden koppelen aan een transactie, bijvoorbeeld:

  • Time Lock: De transactie vind plaats op een bepaalde tijdstip in te toekomst;
  • Multisig: een derde partij moet de transactie eerst goedkeuren;
  • Orakel: de transactie is gekoppeld aan een bepaalde waarde van een variabele die op het internet wordt gepubliceerd door een betrouwbare bron (een Orakel), bijvoorbeeld de uitslag van een wedstrijd, vertraging van een vliegtuig, waarde van een effect of wisselkoers, temperatuur van een container.

Aan een Bitcoin transactie kan een gecodeerde boodschap worden toegevoegd waarmee het mogelijk is om het bestaan vast te leggen van een bepaald digitaal bestand op bepaald moment. Dit kan nuttig zijn bij het vastleggen van auteursrecht, patenten of juridische of notariële stukken. Voor deze toepassing wordt de hash code van het digitale bestand vastgelegd in een Bitcoin transactie.

 Smart Contracts

Ethereum is een tweede generatie bockchain platform die het mogelijk maakt volledig programmeerbare transacties te maken met zogenaamde “Smart Contracts”. Deze smart contracts kunnen functies bevatten die vanuit een website of toepassing kunnen worden aangeroepen. Op deze manier kan je een vanuit een website of toepassing data vastleggen in een blockchain of andere interacties doen met die data.

 Tokens

Een speciale toepassing van smart contracts is dat je digitale tokens kunt aanmaken:

  • Betaal- of payment tokens: Digitale valuta (crypto currencies) waarmee directe betalingen verricht kunnen worden, bijvoorbeeld Petro (digitale staatsmunt van Venezuela)
  • Vermogens- of equity tokens: Representeren het bezit van een fysiek goed, vergelijkbaar met aandelen van een bedrijf. Het uitgeven van deze tokens is aan strenge richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) gebonden.
  • Revenu Participation Tokens (RPT): Representeren een recht op een deel van de omzet gedurende een bepaalde periode en met een bepaalde cap. Vooral handig als er nog geen waardering heeft plaatsgevonden wat wel nog is voor equity tokens;
  • Gebruiks- of utility tokens: representeren een tegoed op het gebruik van het platform, vergelijkbaar met airmiles of parkeermunten;
  • Hybride: Combinatie van een van de andere categorieën.

Het uitgeven van tokens gebeurt vaak via een Initial Coin Offering (ICO) of Token Sales. Hierbij maakt een blockchain startup eigen tokens en verkoopt deze als crowd-funding. Met de opbrengst bouwt het bedrijf een blockchain platform die deze tokens gaat gebruiken. De investeerders kunnen hun tokens later op een exchange verkopen of zelf op het platform gebruiken.

Een bijzondere eigenschap van de tokens is dat de waarde van een token afhankelijk kan zijn van de context. Zo heeft de loyaliteitstoken Retailcoin (XRTC) verkregen in Tilburg meer waarde als deze in een Tilburgse winkel wordt besteed.

Een speciale soort token is de niet-uitwisselbare (non-fungible) token: Deze tokens zijn uniek en niet deelbaar. Ze worden toegepast om fysieke voorwerpen als kunstwerken te vertegenwoordigen of als verzamelobjecten in spellen als CryptoKitties waarbij zeldzame of veelgevraagde tokens meer waard zijn.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *